kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

VII Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

Opublikowany: 2019-06-06 16:48:02

UD-VI-WOD-RD.0002.7.2019.ETR Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się VII Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (8)
Druk Nr 71 z dnia 05.06.2019 r.

4) Projekt stanowiska w sprawie przebudowy ulic w dzielnicy Praga-Południe Druk Nr 72     z dnia 06.06.2019 r.

5) Interpelacje i zapytania radnych.

6) Zamknięcie obrad sesji.

  

Wiceprzewodnicząca

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 Bożena Manarczyk

Materiały do pobrania

15530

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum