kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sesja bez niespodzianek

Opublikowany: 2019-05-24 15:01:00

Nawet niechętni Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe, musieli przyznać, że sprawozdanie z działalności ZGN za 2018 rok dokumentowało wykonanie solidnej pracy Zakładu i jego załogi.

Zanim jednak radni przystąpili do rozliczenia ZGN, zajęli się decyzjami personalnymi, których podjęcie porządkowało pracę Rady Dzielnicy. Najważniejsza z tych decyzji dotyczyła wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady. Dotychczasowy, Karol Kowalczyk, został wybrany na zastępcę  burmistrza dzielnicy i skład Prezydium Rady należało uzupełnić. Jedyną kandydatką na tą funkcję była radna reprezentująca Klub Radnych Komitetu Obywatelskiego, Bożena Manarczyk.

Osoba niezwykle zasłużona dla dzielnicowego i stołecznego samorządu. Radna sprawująca mandat radnego dzielnicy , nieprzerwanie od 2006 roku. Bardzo sumienna, o czym może świadczyć między innymi fakt, iż nie opuściła ani jednej sesji Rady Dzielnicy. Bożena Manarczyk to także osoba ceniona i lubiana przez mieszkańców Pragi-Południe. Znana z bezkompromisowych wystąpień                        i przywiązania do prawdy.  O tym, że mieszkańcy doceniają jej postawę świadczą ilości głosów jakie zdobywała w wyborach samorządowych. Zawsze uzyskiwała najlepsze wyniki spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat radnego dzielnicy. W ostatnich wyborach samorządowych, w 2018 roku, na Bożenę Manarczyk oddało swój głos 4371 mieszkańców Pragi-Południe.

Po uzupełnieniu składów kilku komisji Rady, radni przystąpili do procedowania przedłożonych przez Zarząd Dzielnicy, zmian do uchwały budżetowej miasta. Polegały one przede wszystkim na przesunięciach środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Najczęściej inwestycyjnymi, jak na przykład rewitalizacja i remonty budynków na Kamionku i Grochowie. Przy tego rodzaju pracach najwięcej problemów przysparzają inwestorom błyskawicznie rosnące ceny, zarówno materiałów budowlanych jak i Kosztów pracy. Jak się okazało w dyskusji, kolejną, realną przeszkodą uniemożliwiającą precyzyjne planowanie i terminowe kończenie inwestycji, okazali się projektanci. W omawianym przypadku, projektant, już po wykonaniu projektu, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i zezwoleń nagle oświadczył, że projekt wykonał niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Czy tego rodzaju „niespodzianka” może  opóźnić inwestycję? Okazało się, że  nie dla każdego może to być istotny powód. Radni opozycji a szczególnie występujący  radny Sławomir Kalinowski ( PiS ) był, mimo wszystko, oburzony złym, jego zdaniem, planowaniem inwestycji, brakiem terminowego jej zakończenia i koniecznością przesuwania środków. Nie zmienił swojej opinii nawet wtedy, gdy burmistrz Tomasz Kucharski zapewnił go, że „Najważniejsza jest jakość życia naszych mieszkańców, żyjących w domach budowanych na początku ubiegłego stulecia.  Jest to palący problem, który staramy się skutecznie rozwiązywać. To absolutny priorytet w naszym działaniu. Nasza determinacja w tym obszarze przynosi już pierwsze , realne efekty.  W walce z „ubóstwem energetycznym”, po raz pierwszy w historii, wyprzedzamy w działaniach Veolię. Mamy pieniądze, projekty, instalacje i czekamy aż Veolia przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej nasze budynki. Chcemy, aby w 2019 roku było to 25 budynków mieszkalnych.  Oczywiście, aby to się mogło stać Veolia musi zbudować brakujące nitki sieci ciepłowniczej , a to nie jest prosty i szybki proces inwestycyjny.” – podsumował burmistrz. Tomasz Kucharski poinformował także radnych o odbyciu wielu spotkań z Veolią. Między innymi z członkiem zarządu tej firmy a także dyrektorem d.s. inwestycji Veolii.  Na koniec zaprosił radnego Sławomira Kalinowskiego i innych radnych opozycji do siebie. Zapowiedział pokazanie dokumentów, które powinny ich przekonać, że tego rodzaju inwestycje są na pewno dla władz dzielnicy absolutnym priorytetem.

Kolejnym punktem porządku obrad VII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe, było  sprawozdanie z działalności ZGN  w 2018 roku. Większość mieszkańców dzielnicy zdaje sobie sprawę jak ważną i dużą firmą jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami.  Administruje on 11 903 lokalami znajdującymi się w 1 391 budynkach. Tylko na remonty i konserwacje wydano w 2018 roku  prawie 33 mln zł. Mimo rosnących lawinowo kosztów  ZGN stara się remontować jak największą liczbę tzw. pustostanów. W 2018 roku udało się oddać do zasiedlenia ponad 300 mieszkań. Ale nie tylko remonty mieszkań, budowa instalacji grzewczych i docieplanie budynków w ramach walki z „ubóstwem energetycznym” należą do zadań ZGN. Zakład zarządza także wieloma podwórkami, chodnikami, dba o tereny zielone. Powierzchnia wszystkich terenów zarządzanych i utrzymywanych przez ZGN wynosi w sumie  ok. 111,5 ha. W ramach budżetu obywatelskiego, ZGN zrealizował kilkanaście projektów.  Są wśród nich projekty „Kolorowy trawnik na Gocławiu”,  „Drzewa i krzewy na Grochowie Centrum”, „System nawadniający na skwerku Paca” czy „Chrońmy jerzyki i wróble na Pradze-Południe”. Na potrzeby tego ostatniego projektu ZGN zamontował 250 jednokomorowych skrzynek dla jerzyków. Wystąpienie dyrektora ZGN, Janusza Gronkiewicza, wzbogacone interesującą prezentacją, zostało dobrze ocenione. Rada większością głosów przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Kiedy realizowano przedostatni punkt porządku obrad, czyli interpelacje i zapytania radnych, członkowie opozycyjnego Klubu Radnych, stopniowo opuszczali salę obrad. To prawda, że była już późna pora, ale Przewodniczący Rady zamykał Sesję w obecności prawie pełnego składu  radnych Koalicji Obywatelskiej.

df

15490

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum