kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w dniu 03 lipca 2018 roku o godz. 14:00

Opublikowany: 2018-06-26 16:49:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. 2015 poz. 1438) odbędzie się LI Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 03 lipca 2018 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Dzielnicy

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu ulicy Ostrobramskiej – część III, sporządzonego na podstawie uchwały
nr XXXVI/894/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej ,zmienionej uchwałą nr LIV/1312/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017r. DrukNr354 z dnia 21.06.2018 r

4) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk Nr 355  
 z dnia 25.06.2018 r.

5) Interpelacje i zapytania radnych.

6) Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 Marcin Kluś

Materiały do pobrania

15042

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum