kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

III Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

Opublikowany: 2019-02-05 16:37:25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się III Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Dzielnicy

3)           Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady m.st Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Druk Nr 40 z dnia 05.02.2019 r.

4)           Projekt uchwały w sprawieprzyjęcia regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Druk Nr 38 z dnia 08.01.2019 r.

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy (ulica Drwęcka). Druk Nr 41 z dnia 05.02.2019 r.

6)           Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.          Druk Nr 39 z dnia 04.02.2019 r.

7)           Interpelacje i zapytania radnych

8)           Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

Karol Kowalczyk

Materiały do pobrania

15326

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum