kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Sieć szkół i placówek oświatowych

Opublikowany:

Sieć Szkół Podstawowych:  

Uchwała Nr III/52/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku  (załącznik pt. „Uchwała Nr III 52 2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r.”).

 Sieć Szkół Ponadgimnazjalnych:

Uchwała Nr XV  356 2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.

Sieć Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: 
Uchwała NR XLV/1082/2017  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie

Uchwała Nr LXXIV/2112/2018  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.

Wykaz szkół podstawowych w Dzielnicy Praga-Południe, w których zorganizowano dyżury dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w okresie ferii zimowych.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku.

 

 

746

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Sieć szkół i placówek oświatowych