kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Tomasz Kucharski

Opublikowany:

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Tomasz Kucharski

ss

 

Pokój 102, tel: 22 44 35 101, e-mail: [email protected][email protected]

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00 w pokoju 102 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie nr tel. 22 44 35 101.

Na podstawie Uchwały Nr 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

Burmistrz Dzielnicy - p. Tomasz Kucharski:

1) kieruje pracą Urzędu Dzielnicy i wykonuje zadania zastrzeżone przepisami prawa do

wyłącznej właściwości Burmistrza Dzielnicy oraz inne zadania wynikające z podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy;

2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw;

3) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy,

b) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy,

c) Wydział Kadr dla Dzielnicy,

d) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy,

e) Wydział Prawny dla Dzielnicy,

f) Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy,

g) Zespół Kultury dla Dzielnicy,

h) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy;

4) nadzoruje pracę:

a) Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

b) Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

c) Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

d) PROM Kultury Saska Kępa;

5) współpracuje z :

a) Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

b) Policją,

c) Strażą Miejską,

d) Strażą Pożarną.

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, specjalista rehabilitacji ruchowej. Studiował podyplomowo na Uniwersytecie Warszawskim zarządzanie instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego.

Sportowiec, były zawodnik podnoszenia ciężarów OKS ,,START'' Otwock oraz AZS AWF Warszawa, podopieczny Waldemara Baszanowskiego. Trener sekcji podnoszenia ciężarów WKS ,,Zawisza'' Bydgoszcz.

Na początku lat 90-tych Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Józefowie, następnie Członek Zarządu Komitetu Obywatelskiego Solidarność na Pradze-Południe. Współzałożyciel oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rembertowie, przez kilka lat pełnił tam funkcję Prezesa.

W 1994 roku rozpoczął pracę w samorządzie prawobrzeżnej Warszawy. W latach 1995-1999 pełnił funkcję pełnomocnika Burmistrza ds. bezrobocia a następnie kierownika Referatu Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Warszawa-Rembertów. Od 1999 do 2006 roku- Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Wawer.

Od 19 grudnia 2006 roku sprawuje urząd Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, kiedy to po raz pierwszy stanowisko to powierzyła mu Rada Dzielnicy. Wybór ten był podtrzymywany przez Rady Dzielnic kolejnych kadencji w latach 2010, 2014 i 2018.

Również od 2006 roku Tomasz Kucharski pełni funkcję radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu wyborczego nr 3 (dzielnice m. st. Warszawy: Praga Południe, Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ), a dodatkowo od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącym Sejmiku. W ostatnich wyborach na to stanowisko otrzymał ponad 58 tysięcy głosów.

606

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Tomasz Kucharski