kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

VI Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

Opublikowany: 2019-05-09 15:02:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się VI Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Dzielnicy.

3) Ślubowanie Radnej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

4) Projekt uchwaływ sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy,
na kadencję 2018 r. – 2023 r. Druk Nr 64 z dnia 08.05.2019 r.

5) Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Druk Nr 66 z dnia 08.05.2019 r.

6) Projekt uchwaływ sprawie wyboru Przewodniczącego  Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy, na kadencję 2018 r. – 2023 r. Druk Nr 65

z dnia 08.05.2019 r.

7) Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na kadencję 2018 r. – 2023 r. oraz ustalenia ich przedmiotu działania, zadań oraz składu osobowego. Druk Nr 62 z dnia 08.05.2019r.

8) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na kadencję 2018 r. - 2023 r.

Druk Nr 61 z dnia 08.05.2019 r.

9) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok (7)
Druk Nr 58 z dnia 25.04.2019 r.

10) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za 2018 r. Druk Nr 59 z dnia 25.04.2019 r.

11) Interpelacje i zapytania radnych.

12) Zamknięcie obrad sesji.

  

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

Marcin Kluś

Materiaiły do pobrania

15457

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum