kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Ważne seminarium seniorów

Opublikowany: 2016-11-14 13:10:14

4 listopada 2016 roku, w Urzędzie Dzielnicy Bielany, odbyło się I Seminarium Warszawskich Rad Seniorów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich dzielnicowych rad seniorów.

Seminarium prowadziła Anna Nehrebecka-Byczewska, Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów. W trakcie spotkania wystąpiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, która podsumowała dotychczasową działalność rad seniorów w m.st. Warszawie.

Pani Prezydent wręczyła dyplomy i wyróżnienia szczególnie zasłużonym przedstawicielom Rad Seniorów. Wyróżnienia dla przedstawicieli Rady Seniorów Pragi-Południe trafiły do jej Przewodniczącego, Stanisława Trzmiela, oraz członka Rady, Jerzego Mądrego.

Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, zaprezentował zebranym strategię rozwoju aktywności seniorów, opartą na programie „Warszawa Przyjazna Seniorom”. Głos zabrał także poseł Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, który poinformował zebranych o aktualnych założeniach polityki senioralnej w Polsce.

W dalszej części wystąpili miejscy koordynatorzy budżetu partycypacyjnego oraz przedstawiciele Miejskiego Centrum Komunikacji 19115. Prezentowali oni korzyści płynące z ich przedsięwzięć dla seniorów.

Po przerwie został poprowadzony panel dyskusyjny przedstawicieli rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy dotyczący form działania i współpracy rad. Swoje propozycje współpracy przedstawił również Stanisław Trzmiel, reprezentujący południowopraską Radę Seniorów.

Zakończeniem panelu był wykład Marii Klaman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, która przybliżyła zebranym temat wsparcia rozwoju rad seniorów i ich współpracy z samorządami.

W podsumowaniu seminarium Anna Nehrebecka-Byczewska wyraziła nadzieję cyklicznych organizacji takich spotkań z udziałem seniorów w poszczególnych dzielnicach Warszawy.

14151

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum