kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Opublikowany:

Oferta Szkół Ponadpodstawowych  w ramach prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Dni otwarte

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

https://www.mickiewicz.edu.pl/

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy

https://lo19.pl/

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

http://www.liceum23.waw.pl/

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

http://www.prus.edu.pl/

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

https://47lo.waw.pl/47_lo/

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

https://jasinski.edu.pl/

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

http://herbert99lo.edu.pl/99lo/

Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego

https://zs5.edupage.org/

Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

https://zs12.edupage.org/

Zespół Szkół nr 21

https://technikum27.edupage.org/

Zespół Szkół Łączności

http://zsl.waw.pl/

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

http://komorska.edu.pl/

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

https://www.zsgh.edu.pl/

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5

https://www.cku.waw.pl/


Doradztwo zawodowe w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Miasta Stołecznego Warszawy

Poradnie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4

https://ppp4.edu.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16

https://ppp16.waw.pl/

 

16865

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Warszawski System Doradztwa Zawodowego