kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Ważne strony

1. Informator Europejski – strona m.st. Warszawy dot. funduszy europejskich

 

2. Europejskie Wykłady Otwarte

 

3. Bezpłatne usługi miejskich punktów informacyjno-doradczych:

 

 

4. Kalendarz europejski


5. Gdzie szukać informacji
 


www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój - www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - www.power.gov.pl
Program Operacyjny Polska Wschodnia -  www.polskawschodnia.gov.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - www.polskacyfrowa.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – www.rpo.mazowia.eu oraz  www.mazowia.eu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl