kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015 R.

Opublikowany:

WYPŁATA DIET DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W KASIE URZĘDU
(II piętro, pokój 205)

Od 09.11.2015 do 13.11.2015 w godz. 8.00 -15.00

Od 16.11.2015 w godzinach pracy kasy wewnętrznej

Poniedziałek    13-16
Środa               8-11
Piątek              8-11

 Wywieszka na klatki schodowe dla administracji nieruchomości na Pradze-Południe (plik do pobrania) 

Osoby uprawnione do udziału w wyborach, mające problemy z poruszaniem się, a nie wymagające specjalistycznego transportu, np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych. Zgłoszenia będą przyjmowane w niedzielę 25 października 2015 r. pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 07.00 – 19.00.

Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

 Wyborcy poruszający się na wózkach inwalidzkich
będą mogli skorzystać z darmowego specjalistycznego transportu z domu do lokalu komisji wyborczej i z powrotem, jeżeli zadzwonią na numer   22 870 08 08 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-16.00.

Zapisu na transport można dokonać również drogą elektroniczną wysyłając maila na adres [email protected]

Uwaga!

Ostatnie zapisy zostaną dokonane w dniu 24 października do godziny 16.00. Tym razem nie ma możliwości nagrywania się na automatyczną sekretarkę.   

I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (dokument do pobrania)
ZARZĄDZENIE NR  1386/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze m.st. Warszawy wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Prezentacja multimedialna z materiałem ze szkolenia obwodowych komisji wyborczych (link do pobrania).


 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 LIPCA 2015 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY PRAGA- POŁUDNIE

M.ST. WARSZAWA

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniu należy złożyć w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Praga- Południe  m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Wnioski należy składać w stanowiskach ewidencji ludności nr. 30-37 (pobierając numerek E).

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje:22 443 51 30, 22 443 51 32.

 

Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w pokoju nr  32, najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. 

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje:22 443 51 30, 22 443 51 32.

 

Osoby zainteresowane głosowaniem korespondencyjnym muszą najpóźniej do dnia 10 października 2015 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w pokoju nr 32 na parterze.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje:22 443 51 30, 22 443 51 32.

 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w DzielnicyPraga- Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w pokoju nr  32, najpóźniej do dnia 16 października 2015 r. 

Numery telefonów pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje: 22 443 51 30, 22 443 51 32.
 

 


 


Obwieszczenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.


13071

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25.10.2015 R.