kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Wybory do Rad Osiedli 2014

Opublikowany:

Mapa lokalizacji punktów wyborczych 

 


Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla GOCŁAW z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla GROCHÓW CENTRUM z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla GROCHÓW - KINOWA z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla GROCHÓW - POŁUDNIOWY z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla GROCHÓW PÓŁNOCNY z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla KAMIONEK z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.

Obwieszczenie Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla SASKA KĘPA z dnia 13 czerwca 2014 rokuLista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 29 czerwca 2014 roku.
OBWIESZCZENIE Dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów. (plik do pobrania)Zgłoszenia kandydatów na członków rad jednostek niższego rzędu przyjmowane są od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 29 maja 2014 r.

Treść Zarządzenia  Dzielnicowej Komisji Wyborczej (plik do pobrania)   

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla jednostki pomocniczej niższego rzędu w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w wyborach zarządzonych na dzień 29 czerwca 2014 r. 
 Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej – GRANICE OBWODÓW – SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (plik do pobrania)

Strona dotycząca wyborów: https://www.facebook.com/pages/Wybory-do-rad-jednostek-pomocniczych-w-Dzielnicy-Praga-Po%C5%82udnie-2014/515640651892154


11989

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wybory do Rad Osiedli 2014