kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Wydział Ochrony Środowiska

Opublikowany:

ul. Podskarbińska 6, p. 212 (II piętro)
03-833 Warszawa
tel. 22 44 35 500

fax 22 44 35 546
e-mail: [email protected]

p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska - Małgorzata Czerniakowska
tel.
22 44 35 527
e-mail: [email protected]

 

adres do korespondencji

Urząd m. st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

 


 

OGŁOSZENIA:

 Link do wyszukiwania kart w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (PDWD) administrowanym przez Ministra Środowiska: 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640
W wykazie tym WOŚ umieszcza dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ( w tym skany wniosków złożonych przez podmioty nie będące osobami fizycznymi) a także dane o wydanych decyzjach z zakresu wycinania drzew ( w tym skany decyzji).

 

619

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wydział Ochrony Środowiska