kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Opublikowany: 2021-05-11 16:29:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 18 maja 2021 roku o godz. 15.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (5) Druk nr 180  z dnia 06.05.2021r.

4) Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Druk nr 185 z dnia 11.05.2021r.

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Połud m.st. Warszawy (ulica Przeworska). Druk nr 181 z dnia 06.05.2021r. 

6) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Drwęcka). Druk nr 182 z dnia 06.05.2021r.

7) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Żupnicza). Druk nr 183 z dnia 06.05.2021r.

8) Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Marcin Kluś

Materiały do pobrania

 

 

 

 

16904

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum