kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zakaz wstępu do lasów w okolicach Warszawy

Opublikowany: 2005-07-14 00:00:00

Biuro Ochrony ?rodowiska Urzędu m. st. Warszawy informuje, że utrzymuj?ce się w ostatnim okresie wysokie temperatury powietrza spowodowały nisk? wilgotno?ć ?ciółki le?nej i wzmogły zagrożenie pożarowe lasów na obszarze Warszawy. W zwi?zku z tym kilka nadle?nictw wydało zarz?dzenie o zakazie wstępu do lasów. Zarz?dzanie obowi?zuje do odwołania.

Z powodu zagrożenia pożarowego lasów Nadle?niczowie Nadle?nictw: Celestynów, Drewnica i Jabłonna wydali w dniu 04 lipca 2005 r. zarz?dzenie o zakazie wstępu do lasów położonych na terenie m. st. Warszawy, obowi?zuj?ce do odwołania.

W zwi?zku z powyższym apelujemy do mieszkańców Warszawy i okolic, aby do czasu ustania zagrożenia pożarowego nie planowali wypoczynku na terenach le?nych w trosce o bezpieczeństwo własne i lasu.

Jednocze?nie przypomina się wła?cicielom lasów nie stanowi?cych własno?ci Skarbu Państwa, że s? zobowi?zani do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj?cych rozprzestrzenianiu się pożarów.

276

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum