kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zakres działania

Opublikowany:

W Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe można załatwić sprawy dotyczące uzyskania: 

  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłki szkolne),
  • dofinasowania różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy i prowadzonych przez podmioty niepubliczne z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
  • dofinasowania opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół i placówek Dzielnicy,
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek przekazanych do prowadzenia Dzielnicy,
  • informacji o Warszawskim Programie „Zima/Lato w Mieście”,
  • zapewnienia: dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym dowozu do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
747

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Zakres działania