kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zaproszenie na sesję

Opublikowany: 2005-08-31 00:00:00

Przewodnicz?cy Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warsszawa Krzysztof Mitkiewicz zaprasza na XLIII sesję Rady Dzielnicy, która odbędzie się 6 wrze?nia 2005 roku o godzinie 13.00 w sali nr 305 w siedzibie urzędu przy ulicy Grochowskiej 274. Podczas sesji radni zaopiniuj? wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, a także będ? wnioskowali o nadanie nazwy Przedszkolu nr 397.

Porz?dek obrad

Projekty uchwał:

w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotycz?cej nadania nazwy „Ziarenko” Przedszkolu Nr 397 w Warszawie przy ul. Komorskiej 6.
w sprawie zaopiniowania wykazu Nr 16/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazów nr 17/2005, 18/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazu nr 20/2005 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazu nr 21/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazu nr 22/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazów nr 23/2005, 24/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik
w sprawie zaopiniowania wykazu Nr 25/2005 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę?ci gruntu.
Zał?cznik

269

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum