kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Zarządzenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych lub garaży

Opublikowany:

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zatwierdził regulamin konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży, będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, na okres do trzech lat.

Treść zarządzenia nr 15 /2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży, będących w zasobach Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy, na okres do trzech lat.

Regulamin konkursu ofert na najem lokali użytkowych/garaży (załącznik nr 1 do zarządzenia).

Oferta na najem lokalu użytkowego - wzór (załącznik nr 1 do regulaminu).

Oferta na najem garażu - wzór (załącznik nr 2 do regulaminu).

Spis złożonych ofert na konkurs - wzór (załącznik nr 3 do regulaminu).

Arkusz wyboru oferenta - wzór (załącznik nr 4 do regulaminu).

Oświadczenie członków komisji konkursowej na najem lokali użytkowych/garaży - wzór (załącznik nr 5 do regulaminu).

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej na lokale użytkowe/garaże - wzór (załącznik nr 6 do regulaminu).

Komunikat o zamknięciu konkursu na najem lokali użyktowych - wzór (załącznik nr 7 do regulaminu).

Komunikat o zamknięciu konkursu na najem garaży - wzór (załącznik nr 8 do regulaminu).

Oświadczenie małżonka - wzór (załącznik nr 9 do regulaminu).

 

 

6278

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Zarządzenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych lub garaży