kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Zarząd Dzielnicy

Opublikowany:

Do zakresu zadań realizowanych przez Zarząd Dzielnicy należy:

  • Wykonywanie uchwał organów Gminy.
  • Przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady Dzielnicy.
  • Gospodarowanie mieniem komunalnym, powierzonym Dzielnicy.
  • Prowadzenie gospodarki finansowej Dzielnicy w ramach budżetu Gminy, na podstawie dzielnicowego załącznika do uchwały budżetowej Gminy.
  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, powierzonych Dzielnicy do prowadzenia, na podstawie upoważnienia Zarządu Gminy.
  • Wykonywanie przekazanych Dzielnicy zadań z zakresu administracji rządowej, powiatu lub samorządu województwa.
  • Zarząd Dzielnicy może powoływać komisje do zadań specjalnych, a w szczególności komisje ds. przetargów i konkursów. Regulamin komisji ustala Zarząd Dzielnicy po zaopiniowaniu przez Radę Dzielnicy.
28

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Zarząd Dzielnicy