kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Projekty zrealizowane przez Dzielnicę Praga-Południe (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku).

Opublikowany:

Dotychczas w Dzielnicy Praga-Południe zrealizowano 6 dzielnicowych projektów:

1. „Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18”

 

 
 

 

Ryc. 1 Kamienica przy
ul. Jakubowskiej 18
przed modernizacją

Ryc. 2 Kamienica przy ul. Jakubowskiej 18 po modernizacji

 


2. „Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32”. Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 30/32.

 

 

Ryc. 3 Kamienica przy
ul. Lubelskiej 30/32
przed modernizacją 

 

 

 

Ryc. 4 Budynek przy 
Lubelskiej 30/32 
po modernizacji

 

 3. „Restauracja terenów zieleni osiedla „TOR” ograniczonego ulicami: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską”. Projekt obejmował renowację terenu przestrzeni publicznej poprzez odtworzenie zieleni miejskiej na osiedlu „TOR”. Założono trawniki, nasadzono krzewy i drzewa, utworzono place rekreacyjne i plac zabaw dla dzieci.4. „Modernizacja kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92”


Ryc. 5 Kamienica przy ul. Kobielskiej 88/92 po modernizacji.


5. „Modernizacja kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49”

Ryc.6. Kamienica przy ul. Kamionkowskiej 49 po renowacji

 


6. „Modernizacja parku ograniczonego ulicami: Grochowską, Podskarbińską, Kobielską i Weterynaryjną”.

W latach 2005-2006 gruntownej rewitalizacji został poddany Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej. Zakres prac obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, sieć wodno – kanalizacyjną, modernizację dróg i placów wewnątrzparkowych, wyposażenie w elementy małej architektury, oświetlenie terenu parku, ogrodzenie parku. Usunięto grupę starych drzew z gatunku topoli i klonów. W zamian dokonano wiele nowych nasadzeń drzew i krzewów. Modernizacja parku została ukończona we wrześniu 2006 r. 

 


Ryc. 7. Modernizacja Parku
im. Obwodu Praga Armii Krajowej

 

 

 

 

 

 


Dzieci mogą korzystać z bezpiecznego placu zabaw, który podzielony jest na dwie strefy: dla dzieci młodszych i starszych.

 


Ryc. 8. Plac zabaw w Parku
im. Obwodu Praga Armii Krajowej

785

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Projekty zrealizowane przez Dzielnicę Praga-Południe (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku).